วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ปั่นจักรยาน Fat bike แล้วทำให้หุ่นดีและลดความอ้วนได้ดีจริงๆ อยากปั่นแล้วอยากปั่นอีกคือ ไม่เพียงแต่พ้นทุกข์เท่านั้น แต่หมายถึงการก้าวสู่สภาวะความดับที่ดับสนิทภาพสะท้อนของนิพพานแบบนี้ คือแบบของหินยาน แต่ก็ยังมีการตีความที่ไม่เป็นเอกภาพกันมากนักว่า นิพพานเช่นนี้คืออะไรแน่ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ จะก้าวสู่สภาวะนิพพานได้อย่างไรเครื่องมืออันแรกคือแนวคิดเรื่อง อิทัปปัจจยตาเครื่องมือนี้จะนำสู่การดับเหตุที่มาให้สินไป การดับเหตุในที่นี้ คือการดับกิเลสเครื่องมือประการที่สอง คือการปล่อยวางจากทุกสิงทุกอย่าง รวมทั้ง ราคา fat bike ความดีงามอาจจะใช้ภาวนาปฏิบัติยํ้าแล้วยํ้าอีกถึงสภาวะอนิจจัง ทุกขังและอนัตตา พิจารณาทุกอย่างเช่นนี้ทุกลมหายใจเข้าออกเครื่องมือประการที่สามคือ หลักสุญญตาคนที่นำเอาเครื่องมือนี้มาใช้ที่เห็นชัดคือ ท่านพุทธทาสผมเชื่อว่าท่านพุทธทาสหยิบยืมหลักสุญญตามาจากมหายาน(ตรงนี้ผมอาจจะผิดได้) มาปรับกับหินยานหลักนี้เชื่อว่า ความว่างคือฐานแห่งธรรม หรือธรรมชาติ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นไปได้ที่จะก้าวสู่ หรือแปรสู่สภาวะแห่งความว่างได้ โดยการรู้แจ้งถึงความว่างแห่งตัวตนของทุกอย่างเมื่อก้าวถึงจุดๆ นี้ นิพพาน ซึ่งหมายถึงการดับอย่างถึงที่สุดก้าวพ้นกฎแห่งกรรมและวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตาย เกิด ก็จะ เป็นจริงได้ถึงจุดๆ นี้ผมคิดว่า นิพพานคือ ปริศนาสุดท้ายและก็ยังคงเป็นทางเลือกอันหนึ่งใครจะเลือกเส้นทางไหนก็สุดแท้แต่ผู้นั้นจะเห็นว่าเส้นทางเช่นนั้นสอดคล้องกับสภาพธรรมที่แท้จริงที่สุดบทสรุปงานซิ้นนี้เริ่มที่สวนโมกข์ฯด้วยภาพปริศนาธรรมภาพหนึ่ง คือภาพพระเซนยกมือไหวีไม้ผุ ๆ fat bike ราคา ท่อนหนึ่งผมเพียงแต่ถามว่าทำไมพระต้องยกมือไหว้ท่อนไม้ผุ ๆ นั้นด้วยภาพนี้ทำให้ผมย้อนคิดไปถึงภาพปันพระพุทธเจ้าพนมมือ ยกมือไหว้ผู้ที่ผ่านไปมาภาพทั้ง 2 นี้เป็นปริศนาธรรมสำหรับชีวิตของผมผมแก้ปริศนาธรรมนี้ด้วยการความว่าถึงแม้เป็นพุทธะ เป็นผู้รู้ ก็อย่าคิดว่าตนถูกต้องเสมอไป และผิดพลาดไม่ได้ความเป็นพุทธะนั้น ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่หากคือ ความนอบน้อมถ่อมตนความรู้แห่งธรรมนั้นซับซ้อนยิ่งแม้คิดว่ารู้แล้วก็อาจจะผิดก็ได้ เราคงต้องเคารพความคิดเห็นของคนอื่นๆที่แตกต่างจากเรา อย่าคิดว่าเราเท่านั้นที่เข้าถึงธรรมได้เรามักจะเข้าใจว่า fat bike พระพุทธองค์นั้น ท่านสูงสุดท่านยิ่งใหญ่ เรื่องราวทุกเรื่องราวที่เราได้ยิน คือความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีที่ติเป็นความจริงหรือ หรือที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าแสดงตัวอย่างปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่ง หรือว่าท่านไม่เคยคิดเลยว่าท่านพิเศษสุดยอดเหนือกว่าทุกคนแต่คนรุ่นหลังๆ ชิ กลับสร้างมายาภาพขึ้นวาดภาพท่านราวกับว่าท่านคือ เทวดา เกิดมาก็เดินได้ถึง 7 ก้าวแล้วและเสนอว่า ท่านเป็นที่สุดสูงสุด ทุกสิงทุกอย่างที่ท่านทำ ท่านตรัสรู้คือสัจธรรมสูงสุดที่ผิดพลาดไม่ได้แก้ไขไม่ได้ เพิ่มไม่ได้เมื่อท่านสูงสุดทุกคนไปพบท่านก็ต้องคลานเข้าไปกราบไหว้ท่านราวกับว่าเป็นเทพผู้สูงส่งยิ่ง จักรยานล้อใหญ่ สูงส่งกว่าใครๆ ทั้งหมดผมคิดว่า ภาพเหล่านี้คือมายาภาพที่ถูกสร้างขึ้นทั้งนั้นและเบื้องลึกในใจท่านท่านคือผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่งนึ่คือที่มาของรูปพระเซนที่ยกมือไหว้ท่อนไม้ผุ ๆและรูปปันพระพุทธเจ้ายกมือไหว้ผู้อื่นก่อนเสมอนี่คือ คำตอบอันหนึ่งแห่งปริศนาธรรมพระพุทธเจ้า คือใคร คือคนเช่นไรคงเป็นคำถามไปอีกนานแสนนานและคงไม่มีใครตอบได้ความจริงจะเป็นเช่นไรนั้น ยากที่จะบอกกล่าวอาจจะแตกต่างจากภาพพระพุทธเจ้าที่เราเข้าใจ ราคา จักรยานล้อใหญ่ ราวฟ้ากับดินก็ได้น่าเสืยดายที่ผู้รู้ธรรมปัจจุบันมักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอน่าเสืยดายยิ่งที่ก้าวไม่พ้นแม้แต่โลกแห่งความผิดถูกในที่สุดงานชิ้นนี้ก็จบลงที่เรื่อง นิพพานผมเพียงเสนอทางเลือกแห่งนิพพาน ผมคงไมบังอาจบอกว่าทางไหนถูกทางไหนผิดผมเลือกเส้นทางของเต่า และพุทธแบบมหายานสำหรับเต่า นิพพาน คือ ความเป็นธรรมดายิ่งไม่ใช่ความสูงสุด แต่คือการประสานเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับสภาวะธรรมคือธรรมชาติ นิพพานเช่นนี้
จักรยานล้อโต
ไปเที่ยวโดยใช้จักรยานล้อใหญ่ๆจะขึ้นเหนือหรือลงใต้ไปได้ทุกที่ ที่ผมอยากไปขับได้เลื่อยๆจะส่งผลเช่นไรดังนั้นการพยายามเอาชนะธรรมชาติรวมทั้งค้นพบทางวิทยาศาสตร์และประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งก้าวไปข้างหน้าเรื่อย ๆ แทนที่จะน่าความสุข (การพ้นทุกข์) มาสู่มนุษยชาติก็อาจจะนำปัญหาใหม่ที่หนักหน่วงและยากจะแก้ไขได้ในอนาคตตัวอย่างที่เห็นชัดคือการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ และความเชื่อเรื่องการเอาชนะธรรมชาติมีส่วนทั้งโดยตรงและ จักรยานล้อใหญ่ ราคา โดยอ้อมต่อการทำลายสิงแวดล้อม และการสร้างเพิ่มและขยายปัญหามลภาวะทางธรรมชาติในยุคปัจจุบันความหวังว่า วิทยาศาสตร์จะน่าเสนอทางออกจึงกลายเป็นเครื่องหมายคำถามที่ไม่มีคำตอบเมื่อเป็นเช่นนี้นักฟิสิกส์สมัยใหม่จึงหันทิศสู่เต๋ากันมากขึ้นกล่าวคือเชื่อว่าต้องเรียนรู้ว่าธรรมชาติเป็นเช่นไรและปรับตัวและปรับดุลชีวิตใหม่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติรวมทั้งหันมาต่อต้านการทำลายธรรมชาติ เรียกร้องการรักษาดุลทางธรรมชาติให้ จักรยานแนวใหม่ เกิดขึ้นรวมทั้งหันสู่การสร้างดุลยภาพใหม่การมีชีวิตแบบเรียบง่าย กลายเป็นคำตอบใหม่แต่ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือฟิสิกส์สมัยใหม่ไม่พูดถึงเรื่อง นิพพานรวมทั้งลัทธิเต๋าเองก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้นิพพานซึ่งหมายถึงการสลัดหลุดจากทุกข์หากตีความว่า การสลัดหลุดนี้หมายถึง การสลัดหลุดจากกฎพื้นฐาน เช่นกฎอนิจจัง กฎทุกขังกฎแห่งกรรม และวัฎฎลังสารสำหรับ เต๋า กฎเหล่านี้ คือ กฎของฟ้าหรือสวรรค์ ที่ไม่มีผู้ใดก้าวผ่านไปได้หมายความว่า เต๋าเชื่อว่าการพ้นทุกข์ระดับธรรมดาเท่านั้น ทำได้โดยการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ต่าง ๆเข้ากับช่วงจังหวะ เข้ากับเวลาและสถานที่(Space และ Time)สภาวะการพ้นทุกข์ที่เหนือกว่านั้น ยากหรือไม่น่าจะทำ จักรยาน fatbike ได้พุทธมหายานบางสายที่ได้อิทธิพลจากเต๋าก็เชื่อเรื่องการพ้นทุกข์แบบธรรมชาตินี้ หมายความว่าเข้าใจถึงกฎแห่งธรรมชาติ และปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพการณ์ที่เป็นจริงหมายความว่า นิพพานแบบเต๋านี้ ก็ยังคงเวียนว่าย ตาย เกิดอยู่ดีนิพพานคืออะไรพอมาถึงตรงนี้ผมกำลังทำให้ผู้อ่านปวดหัวมากขึ้น เพราะผมกำลังบอกว่า คำว่า นิพพาน ในพุทธศาสนาก็แตกต่างกันไป ตามนิกายและความเชื่อและผมกำลังบอกอีกว่า ยากจะบอกได้ว่าแบบไหนถูก fat bike ราคา แบบไหนผิดอย่างง่ายๆนิพพานแบบมหายาน ซึ่งได้อิทธิพลจากเต๋าก็อาจจะเชื่อว่านิพพาน คือการเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินิพพานแบบนี้!ม่มีความหมายในเชิงความสูงลุด แต่คือความเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งมีเป็นหนังสือมากมายที่เสนอแนวคิดแบบมหายานงานบางชิ้นโด่งดังมา และได้นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ เช่นเรื่องสิทธารถเป็นเรื่องของผู้แสวงหาธรรมที่ทำทุกอย่างเพื่อพบธรรมและบรรลุถึงความสูงสุด ในที่สุดเฃาก็พบว่า ธรรม คือความเป็นธรรมดาแบบหนึ่งในบั้นปลายของชีวิต เขาตัดสินใจทำอาชีพเป็นคนขับเรือเพื่อพาคนข้ามจากส่งหนึ่งไปอีกส่งหนึ่งสิงนี้สะท้อนปรัชญาแบบเต๋าที่ว่าสูงสุดคืนสู่ความเป็นสามัญ ความสูงสุด หรือกล่าวอีกแบบหนึ่งว่าความสูงสุดที่แท้ก็คือมายาแบบหนึ่งเท่านั้นเอง เมื่อแนวคิดนี้ fat bike ปฏิเสธเรื่องสภาวะสูงสุดการด่ารงอยู่แบบธรรมชาติและธรรมดายิ่งจึงกลายเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตนิพพานอีกแบบหนึ่ง คือ ลัทธิสุขาวดีหรือความเชื่อเรื่อง สวรรค์ และนรก คนที่ทำดีก็ต้องไปเกิดบนสรวงสวรรค์ในเวลาเดียวกันหมายถึง การปฏิเสธความเชื่อเรื่องการก้าวผ่านกฎแห่งกรรมและวัฏจักรไปได้อย่างง่ายๆและอาจจะหมายถึงการดำรงอยู่อย่างมีตัวตนที่เป็นอมตะ และเที่ยงแท้ของพระพุทธเจ้าใครอยากจะไปพบพระองค์ท่าน ก็ต้องมั่นสร้างกรรมที่ดี และบำเพ็ญบารมีนิพพานอีกแบบหนึ่ง คือ นิพพานแบบสลัดหลุด
จักรยานล้อโต
ทำไมผมขับจักยานล้อใหญ่แล้วมีแต่คนมอง ที่มองเพราะมันเท่หรือว่าล้อมันใหญ่


คงเป็นคำถามที่ยากจะตอบ แต่สิงที่ไอสไตน์ค้นพบคือพลังและสสารคือสิงที่แปรเปลี่ยนไปมาได้สสารต่าง ๆที่เราเห็นล้วนแต่เป็นรูปแบบหนึ่งของพลังที่ก่อรูปขึ้นมาเป็นระบบที่แน่นอนถ้ามองเช่นนี้ พลังก็คือ ฐานแห่งธรรมชาติพอมาถึงจุดๆ นี้ เราก็คงจะได้คำตอบว่าทำไมธรรมจึงเป็น อนัตตาเพราะถ้าพื้นฐานธรรมชาติ คือพลังพลังโดยพื้นฐานเป็นสิงที่ไม่มีตัวตนที่แน่นอน จักรยานล้อใหญ่ ราคา ไม่สามารถจับต้องได้อะไรคือทางสู่การพ้นทุกข์ผมกล่าวไว้แล้วว่า ทั้งวิทยาศาสตร์และปรัชญาตะวันออก (พุทธ และเต๋า) เชื่อคล้ายกันว่า ชีวิตเป็นทุกข์และต้องต่อสู้ดิ้นรนไม่สินไม่สุดแต่ทั้งสามแนวคิดเสนอทางออกจากทุกข์ที่แตกต่างกันอย่างมากวิทยาศาสตร์จะอธิบายว่ามนุษย์ถูกจำกัดมากมายด้วยความจำกัดทางธรรมชาติที่ดำรงอยู่ดังนั้นหนทางพ้นทุกข์คือการคิกษาเรียนรู้และเข้าใจกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติและหาทางเอาชนะธรรมชาติ และปรับธรรมชาติเข้ามารับใช้มนุษย์พุทธมองโลกคล้ายกันบนพื้นฐานความเชื่อเรื่องความทุกข์ แต่พุทธ-ศาสนาเสนอว่าจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องสลัดหลุดจากกฎพื้นฐานทางธรรมชาติเช่นกฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จักรยานแนวใหม่ และกฎการเวียนว่ายตาย เกิดในขณะที่เต๋าก็คงมองมนุษย์ไม่ต่างกันนักในเรื่อง ทุกข์แต่ทางออกของเต๋า คือ การปรับตัว หรือปรับดุลและการพยายามรักษาดุลไว้ใครเล่าถูก ใครเล่าผิด ยากที่จะกล่าวแต่เท่าที่เห็นปัจจุบันคือนักฟิสิกส์สมัยใหม่ทั้งหมด เริ่มหันกลับมาตั้งคำถามต่อความเชื่อทางวิทยาศาสตร์สมัยเก่ามากขึ้น และมากขึ้นเรื่อย ๆกล่าวคือ นักฟิสิกส์กำลังอยู่ในสภาวะจนมุม(ใครสนใจเรื่องนี้ ลองอ่านงานเรื่อง The end of science)สภาวะจนมุมเกิดจาก 2 เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือ นักวิทยาศาสตร์เริ่มตระหนักถึงความจำกัดในการเรียนรู้ และเข้าใจโลกผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ตัวอย่างที่ขัดคือการคิกษาเรื่องอนุภาคซึ่งเป็นอะไรก็ไม่แน่กล่าวคืออนุภาคขนาดเล็กมีคุณสมบัติสองด้าน ด้านหนึ่งคือความเป็นคลื่นหรือพลังอีกด้านหนึ่งก็ จักรยาน fat bike เป็นคล้ายวัตถุที่มีตัวตนมีตำแหน่งแห่งที่แน่นอนแต่พอจะหาว่าอนุภาคนี้มีตำแหน่งแห่งที่อยู่ที่ใดแน่ก็ไม่สามารถรู้ว่ามันเคลื่อนตัว สันไหวอย่างไรคือรู้อย่างหนึ่งก็ไม่รู้อย่างหนึ่ง และไม่สามารถรู้คุณสมบัติอีกด้านหนึ่งในเวลาเดียวกันได้ความจริงแล้วสิงนี้ไม่ได้ลึกลับอะไรนักถ้าเราเข้าใจว่า ฐานธรรมมีด้าน 2 ด้านประกอบกัน อย่างเช่นที่เตำเชื่อกล่าวคือ ทุกอย่างประกอบด้วยหยางกับหยิน เมื่อปรากฏการณ์หยางแสดงตนก็จะกลบปรากฏการณ์หยินลงไป หมายความว่าเมื่อพบหยางชัดเจนเท่าไรเราก็ไม่สามารถหาด้านที่เป็นหยินพบได้หรือหาพบปรากฏการณ์หยินก็จะไม่สามารถพบปรากฏการณ์หยางในเวลา เดียวกันนี่หมายความว่าเราหรือ fat bike มนุษย์ที่แท้มีความจำกัดในการรับร้ความจริง ไดอยางสมบูรณ์ประการที่สอง ควอนตันฟิสิกส์ ได้ค้นพบ“หลักแห่งความไม่แน่นอน”ซึ่งหันกลับมาท้าทายคำว่า Science เพราะคำว่าScience มีความหมายถึงการสามารถควบคุมพิสูจนี้!ด้และมีความแน่นอนเป็นพื้นฐานบรรดานักฟิสิกส์สมัยใหม่จึงก็ต้องกลับลำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มหันมาเชื่อกฎแห่งความไม่แน่นอนและความจำกัดที่จะน่าเอากฎธรรมชาติมาปรับใช้อย่างไม่ระมัดระวังเพราะผลที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลด้านลบที่ยากจะควบคุมได้เพราะไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อีกต่อไปว่า การค้นพบเช่นเรื่องต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ
จักรยานล้อโต