วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ปั่นจักรยาน Fat bike แล้วทำให้หุ่นดีและลดความอ้วนได้ดีจริงๆ อยากปั่นแล้วอยากปั่นอีกคือ ไม่เพียงแต่พ้นทุกข์เท่านั้น แต่หมายถึงการก้าวสู่สภาวะความดับที่ดับสนิทภาพสะท้อนของนิพพานแบบนี้ คือแบบของหินยาน แต่ก็ยังมีการตีความที่ไม่เป็นเอกภาพกันมากนักว่า นิพพานเช่นนี้คืออะไรแน่ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ จะก้าวสู่สภาวะนิพพานได้อย่างไรเครื่องมืออันแรกคือแนวคิดเรื่อง อิทัปปัจจยตาเครื่องมือนี้จะนำสู่การดับเหตุที่มาให้สินไป การดับเหตุในที่นี้ คือการดับกิเลสเครื่องมือประการที่สอง คือการปล่อยวางจากทุกสิงทุกอย่าง รวมทั้ง ราคา fat bike ความดีงามอาจจะใช้ภาวนาปฏิบัติยํ้าแล้วยํ้าอีกถึงสภาวะอนิจจัง ทุกขังและอนัตตา พิจารณาทุกอย่างเช่นนี้ทุกลมหายใจเข้าออกเครื่องมือประการที่สามคือ หลักสุญญตาคนที่นำเอาเครื่องมือนี้มาใช้ที่เห็นชัดคือ ท่านพุทธทาสผมเชื่อว่าท่านพุทธทาสหยิบยืมหลักสุญญตามาจากมหายาน(ตรงนี้ผมอาจจะผิดได้) มาปรับกับหินยานหลักนี้เชื่อว่า ความว่างคือฐานแห่งธรรม หรือธรรมชาติ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นไปได้ที่จะก้าวสู่ หรือแปรสู่สภาวะแห่งความว่างได้ โดยการรู้แจ้งถึงความว่างแห่งตัวตนของทุกอย่างเมื่อก้าวถึงจุดๆ นี้ นิพพาน ซึ่งหมายถึงการดับอย่างถึงที่สุดก้าวพ้นกฎแห่งกรรมและวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตาย เกิด ก็จะ เป็นจริงได้ถึงจุดๆ นี้ผมคิดว่า นิพพานคือ ปริศนาสุดท้ายและก็ยังคงเป็นทางเลือกอันหนึ่งใครจะเลือกเส้นทางไหนก็สุดแท้แต่ผู้นั้นจะเห็นว่าเส้นทางเช่นนั้นสอดคล้องกับสภาพธรรมที่แท้จริงที่สุดบทสรุปงานซิ้นนี้เริ่มที่สวนโมกข์ฯด้วยภาพปริศนาธรรมภาพหนึ่ง คือภาพพระเซนยกมือไหวีไม้ผุ ๆ fat bike ราคา ท่อนหนึ่งผมเพียงแต่ถามว่าทำไมพระต้องยกมือไหว้ท่อนไม้ผุ ๆ นั้นด้วยภาพนี้ทำให้ผมย้อนคิดไปถึงภาพปันพระพุทธเจ้าพนมมือ ยกมือไหว้ผู้ที่ผ่านไปมาภาพทั้ง 2 นี้เป็นปริศนาธรรมสำหรับชีวิตของผมผมแก้ปริศนาธรรมนี้ด้วยการความว่าถึงแม้เป็นพุทธะ เป็นผู้รู้ ก็อย่าคิดว่าตนถูกต้องเสมอไป และผิดพลาดไม่ได้ความเป็นพุทธะนั้น ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่หากคือ ความนอบน้อมถ่อมตนความรู้แห่งธรรมนั้นซับซ้อนยิ่งแม้คิดว่ารู้แล้วก็อาจจะผิดก็ได้ เราคงต้องเคารพความคิดเห็นของคนอื่นๆที่แตกต่างจากเรา อย่าคิดว่าเราเท่านั้นที่เข้าถึงธรรมได้เรามักจะเข้าใจว่า fat bike พระพุทธองค์นั้น ท่านสูงสุดท่านยิ่งใหญ่ เรื่องราวทุกเรื่องราวที่เราได้ยิน คือความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีที่ติเป็นความจริงหรือ หรือที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าแสดงตัวอย่างปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่ง หรือว่าท่านไม่เคยคิดเลยว่าท่านพิเศษสุดยอดเหนือกว่าทุกคนแต่คนรุ่นหลังๆ ชิ กลับสร้างมายาภาพขึ้นวาดภาพท่านราวกับว่าท่านคือ เทวดา เกิดมาก็เดินได้ถึง 7 ก้าวแล้วและเสนอว่า ท่านเป็นที่สุดสูงสุด ทุกสิงทุกอย่างที่ท่านทำ ท่านตรัสรู้คือสัจธรรมสูงสุดที่ผิดพลาดไม่ได้แก้ไขไม่ได้ เพิ่มไม่ได้เมื่อท่านสูงสุดทุกคนไปพบท่านก็ต้องคลานเข้าไปกราบไหว้ท่านราวกับว่าเป็นเทพผู้สูงส่งยิ่ง จักรยานล้อใหญ่ สูงส่งกว่าใครๆ ทั้งหมดผมคิดว่า ภาพเหล่านี้คือมายาภาพที่ถูกสร้างขึ้นทั้งนั้นและเบื้องลึกในใจท่านท่านคือผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่งนึ่คือที่มาของรูปพระเซนที่ยกมือไหว้ท่อนไม้ผุ ๆและรูปปันพระพุทธเจ้ายกมือไหว้ผู้อื่นก่อนเสมอนี่คือ คำตอบอันหนึ่งแห่งปริศนาธรรมพระพุทธเจ้า คือใคร คือคนเช่นไรคงเป็นคำถามไปอีกนานแสนนานและคงไม่มีใครตอบได้ความจริงจะเป็นเช่นไรนั้น ยากที่จะบอกกล่าวอาจจะแตกต่างจากภาพพระพุทธเจ้าที่เราเข้าใจ ราคา จักรยานล้อใหญ่ ราวฟ้ากับดินก็ได้น่าเสืยดายที่ผู้รู้ธรรมปัจจุบันมักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอน่าเสืยดายยิ่งที่ก้าวไม่พ้นแม้แต่โลกแห่งความผิดถูกในที่สุดงานชิ้นนี้ก็จบลงที่เรื่อง นิพพานผมเพียงเสนอทางเลือกแห่งนิพพาน ผมคงไมบังอาจบอกว่าทางไหนถูกทางไหนผิดผมเลือกเส้นทางของเต่า และพุทธแบบมหายานสำหรับเต่า นิพพาน คือ ความเป็นธรรมดายิ่งไม่ใช่ความสูงสุด แต่คือการประสานเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับสภาวะธรรมคือธรรมชาติ นิพพานเช่นนี้
จักรยานล้อโต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น